Đang xem

Sao Việt và ngoại ngữ

Top 10 sao Việt bắn tiếng Anh như gió

Tiếng Anh hiện đang là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất trên toàn cầu. Cũng vì vậy đa số người trẻ Việt đều lựa chọn học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai. Với những nghệ sĩ cũng không…